pēdējā laika – šīs dienas – mīļākā mūzika – The Cure – The Smashing Pumpkins – Hey You! – All I want – If there is a God.

Uz galda jezga. Galvā atbalsojas mūzika. Neglābjami nāk miegs. nogurums. miers. Rīt.