Limbažos mācās seniori un bezdarbnieki – nākamie frizieri