Urbānā māksla. Atrasts Vidē.
Andra Vītoliņa urbānās gleznas viņa personīgajā mājaslapā. vitolins.lv