kopijasy.jpg

nacionalisti.info ir lapa ar patiesi izsmalcinātu humoru un koklēm. Konkurējošās apvienības mājaslapas dizaina iztrādātājs acīmredzot maldināšanai ir tīši izvēlējies tādu pašu dizainu, kā apvienībai “Nacionālās kokles.” Taču vienu lietu, gan viņi nevarēja nokopēt no Kokļu lapas – oriģinālos humora pilnos tekstus un video klipus.

Nacionālo kokļu lapā varat atrast veselu rindu ar interesantiem un humora pilniem rakstiem, ar kādiem nevar lielīties visulatvijai.lv lapa:

Mūsu apvienības aktīvists Laimonis Arbakaitis izvedot pastaigā savu suni ir bijis liecinieks neskaitāmas reizes situācijām, kad viņa suns vēršas pie garāmejošajiem suņiem Latvijas valodā ar “vau-vau” un pretī saņem svešvalodas atbildi “gaf-gaf”. Tāpat mūsu biedri, koklējot mežos, neskaitāmas reizes ir bijuši liecinieki gadījumiem, kad dažnedažādākie meža dzīvnieki principiāli ignorē latviešu dzīvniekus un latviešu valodu, un gan vāveres, gan susliki, gan hipototāmi un pelikāni komunicē savstarpēji krieviski.
Šī situācija nav vairāk pieļaujama – un tālab mūsu apvienība gatavojas uzsākt cīņu par valodas likuma piemērošanu arī dzīvniekiem, un mūsu prasības ir –
1) Ielaist Latvijas republikas teritorijā tikai tos dzīvniekus, kas pārvalda Latviešu valodu vismaz 3-ajā līmenī;
2) Izraidīt no valsts dzīvniekus, kuri šeit atrodas ilgāk par 1 gadu un vēl aizvien nerunā ar latviešu zvēriem valsts valodā;
3) Uzdot par pienākumu valsts valodas inspektoriem kopā ar mežsargiem un policiju veikt kontroli Latvijas mežos. nacionalisti.info

Nacionālisti turklāt turas kopā, kā vabolītes:

…un tādā garā.