Es gribu paziņot tiem, kuri lieto mix.lv, ka pašlaik ir notikusi adreses maiņa.

Viss notiks pa vecam, raksti un komentāri nekur nepazudīs, bet dzīvosim ar vienu x vairāk. Ceru, ka nenonāksim līdz 3 iksiem.

Ja tas ir iespējams, tad nomainiet savas grāmatzīmes, kā arī citas saites, kuras norāda uz mix.lv, jo tās vairs neaizvedīs uz publisko portālu.

Šāda maiņa nav gluži brīvprātīga rīcība, šī starpgadījuma detaļas droši vien būs iespējams izklāstīt tālākā nākotnē.

Paldies par uzmanību.