Aktīvs wordpress tulkotājs un latviskotājs Imants Ģipslis ir izziņojis noderīgu informāciju par WordPress 2.6 tulkošanu.

Tagad pieejama iespēja tulkot wordpress bez īpašu programmu uzstādīšanas. Tas var šķist ērtāk, kā arī tas dod iespēju pieslēgties tulkošanas sistēmai, no jebkuras vietas, kur ir internets, lai iztulkotu jaunas wordpress rindiņas.

Pieeja pootle sistēmai

Iepriekš piesakoties pie Imanta varat iegūt savu pieeju pie šīs sistēmas.

  1. Jāreģistrējas Pootle sistēmā – http://pootle.locamotion.org/register.html
  2. Jānosūta Imantam uz e-pastu pieteikums par vēlmi piedalīties WordPress latviskošanā izmantojot Pootle sistēmu.
  3. Jāveic tulkošanas darbs ievērojot vienotu tulkošanas stilu.
  4. Jāveic diskusijas un jāinformē Imants par tulkošanas darbā paveikto.

poEdit tulkošana

Tiem, kas vēlas tulkot WordPress blogu dzinēju ar poEdit programmu lietas:

  1. Jānosūta Imantamuz e-pastu savs pieteikums par vēlmi piedalīties WordPress latviskošanā izmantojot poEdit programmu.
  2. Lejupielādēt programmu poEdit (http://www.poedit.net/) un uzstādīt savā datorā.
  3. Lejupielādēt aktīvā tulkojuma datni lv.po no šīs vietnes mapes- http://svn.automattic.com/wordpress-i18n/lv/trunk/messages/
  4. Jāsaņem no Imanta iedalītais tulkojuma apgabals un jāveic tulkošanas darbs ievērojot vienotu tulkošanas stilu un dotā apgabala robežas.
  5. Veiksmīgi iztulkojot doto apgabalu, to laicīgi jānosūta atpakaļ Imantam.

Diskusijas

Aicinu pieteikties visus, kuriem ir vēlme un arī iespējas piedalīties WordPress 2.6 latviskošanas darbā. Tāpat arī ielūdzu visus aktīvāk diskutēt par WordPress blogu dzinēja latviskotajiem terminiem, ziņot par kļūdām tulkojumā, vai ieteikt jaunus, precīzākus, saprotamākus vārdu tulkojumus.

Ņemiet vērā, ka jebkuras diskusijas, ieteikumi, pretenzijas, komentāri, balsojumi par komentāriem kā arī konstruktīva kritika tikai sekmēs darbu pie WordPress blogu dzinēja pilnīgas latviskošanas!

Imants Ģipslis

Lai piedalītos diskusijā jādodas uz: http://groups.google.com/group/wordpress-latviesu-valoda?hl=lv

Arī turpmākai saziņai jālieto Google grupa, kurā arī varēsiet atrast Imanta epastu, diskusijas un citas tulkošanai noderīgas lietas.