Miks Latvis

padoms: nekad nemeklē bezmaksas wordpress tēmas ar Google

Piedāvāju iepazīties ar izsmeļošu rakstu par to, kāpēc ir neprāts meklēt bezmaksas wordpress.org tēmas ar google.com palīdzību.

Why You Should Never Search For Free WordPress Themes in Google or Anywhere Else

Tehniskās nianses var izlasīt rakstā, bet pārējiem mācība īsumā ir tāda, ka bezmaksas wordpress.org tēmas bieži tiek izplatītas ar “iepotētiem” ļaundabīgiem koda gabaliem, kurus ikdienas lietotājs var nepamanīt, bet, kuri var sagādāt problēmas lapas apmeklētājiem un lapas īpašniekam.

Problēma galvenokārt rodas tad, ja tēmas tiek meklēta ārpus ierastajiem kanāliem. Ar maksas tēmām viss ir skaidrs, tās ir par maksu – lietotāji sagaida kvalitāti, pārdevēji, kas tirgo tēmas, ja vien vēlas palikt šajā biznesā nesmukumu netaisīs.

Bet pastāv otra grupa – sliktie interneta darboņi labi pārzin cilvēku vājību un piedāvā bezmaksas sieru komplektā ar nomaskētām lamatām. Tiek izplatītas bezmaksas tēmas, kas iegūtas no dažādiem avotiem, tajā skaitā arī no profesionāliem wordpress tēmu izstrādātājiem, bez kuru atļaujas tēmas tiek papildinātas ar ļaundabīgu kodu un izplatītas tālāk.

Kur meklēt kvalitatīvas bezmaksas tēmas?

Es ieteiktu, ka meklēt var visur, svarīgi, lai tās tiktu ņemtas (ielādētas datorā) no uzticama avota. Ja iepatīkas bezmaksas tēma, tad to visdrīzāk varēs atrast wordpress.org uzturētajā tēmu sarakstā. Vēl pastāv iespēja, ka tēma atrodas kāda wordpress izstrādātāja lapā kopā ar maksas tēmām, tad arī ir diezgan droši zināms, ka ar tēmu nebūs nekādu problēmu.

Es pats tēmas meklēju pie profesionāliem tēmu izstrādātājiem, labākās tēmas viņi pārdod par naudu, taču savas popularitātes veicināšanai regulāri atdod kādu tēmu bez maksas. Dažkārt bez maksas var iegūt tēmas, kas agrāk ir bijušas par maksu, citos gadījumos apzināti tiek veidotas divas dažādas tēmas, kur viena ir ar ierobežotu funkciju klāstu un otra ir ar pilnu funkcionalitāti un ir par maksu.

Ja runājam konkrēti, viena no labākajām vietām, kur sākt ir smashingmagazine.com/tag/wordpress, tur regulāri tiek publicēti apkopojumi ar kvalitatīvām bezmaksas wordpress tēmām. Vēl var skatīties uz portālā izvietotajām reklāmām, kas nereti ved pie labiem wordpress tēmu izstrādātājiem.

No savas pieredzes varu ieteikt šos izstrādātājus, kuri pamatā piedāvā maksas wordpress tēmas, bet viņiem ir arī labas bezmaksas tēmas:

+ viena tēmu krātuve ar maksas tēmām un stingru kvalitātes kontroli:

Ja gadījumā izlemsiet nopirkt wordpress tēmu kādā no minētajām saitēm, tad teikšu paldies, jo pie šīm saitēm ir pievienots papildus, kods, kas man nodrošinās nelielu komisiju, kā šo saišu publicētājam. Jāpiebilst, ka šīs saites es pieminētu arī tad, ja atlīdzība netiktu dota, jo no šiem izstrādātājiem esmu tēmas pircis pats savām vajadzībām un esmu apmierināts ar tēmu kvalitāti un izstrādātāju nodrošināto atbalsta servisu.

Kā rīkoties ja nav skaidrs vai tēma ir droša?

Ja drošība ir svarīga, tad tēmu pirms lietošanas būtu vēlams pārbaudīt pašam, ar kādu no rakstā minētajiem rīkiem. Ja drošība tiek uztverta pavisam nopietni, tad pie tēmas izstrādes ir jāķeras klāt pašam, vai jāalgo, kāds urķis, kas spētu palīdzēt šajā jautājumā.

vai vari padalīties ar savām saitēm?

Ja Tev ir zināms kāds labs wordpress tēmu izstrādātājs/pārdevējs, dod ziņu komentāros, lai cilvēki zinātu, kur var droši pirkt labas un kvalitatīvas tēmas. Paldies!

15 Responses

 1. Tagad jau baigi daudz framworki, nav pat īsti vajadzība neko pirkt, protams, tas tādā gadījumā ja pats taisa dizainu un var uzrakstīt CSS. Theme Forest ir tīri ok, vienīgi, vismaz kad pēdejo reizi skatījos viņu tēmas, lielā daļa ir garlaicīgas, vieveidīgas un pilnas ar klišejām.

 2. Ļoti patīk WooThemes dizaini. Piedāvā labu kvalitāti un plašas iespējas. Iepazīstot un izpētot viņu bezmaksas dizainus, rodas vēlme iegādāties kādu no maksas.

 3. Esmu bieži pamanījis, ka tajos citos (ārpus WordPress.com adreses) saitos tām tēmām bieži iekš PHP skriptiem ir iekodēts Base64 kodējums. Teorētiski viņu var atkodēt, ja nu vienīgi viņš nav kodēts pa fragmentiem un beigās viss vēlreiz nokodēts. Vārdsakot, jautāsi, ko es ar to domāju, tad paskaidrošu, ka vienreiz veidojot tēmu, mēģināju aizvākt vispār to kodu, bet… izrādījās, tad viņš sevī saturēja pašu galveno tēmas skriptu. Acīmredzot, šīs tēmas īpašnieks ir vēlējies, ja vēlies redzēt pilnu (normālu) skriptu, tad pērc – atsūtīs normālu tēmu. Iekš WordPress.com tēmām gan nekas tāds vēl nav novērots.

  Tā, ka daļa taisnības Mikam vien ir, ka šīs “bezmaksas tēmas” nebūt nav bezmaksas…

  1. Varbūt varētu mēģināt, lai gan līdz šim visvienkāršākais rīks wordpress tēmu veidošanai ir jebkurš koda/teksta redaktors. Neesmu redzējis neko prātīgu starp vizuālajiem softiem, kas labi derētu ikdienas lietām.

 4. Es arī sev taisu pats, kaut gan neesmu datorgrafiķis, kas rada problēmas, nekas īpaši “kruts” nesanāks. Bet uzskatu, ka manam blogam saturs ir/būs svarīgāks. Principā tēma jau tiek izstrādāta kādus 3. gadus, nesanāk laika tā kārtīgi pieķerties … :) Bet darbam(firmām, kompānijām) arī parasti pērku gatavu tēmu, laiks ietaupās un nav čakars. Paldies par linkiem.

 5. uztaisīt wordpress tēmas ir tik ārprātīgi vienkārši, ka neredzu jēgu kaut ko tādu pirkt. nopirkta tēma vienalga būs kaut kāds pakaļdarinājums, kas paredzēts citam mērķim un būs jāpārtaisa, un nezinātājam pārtaisot to, galarezultāts gandrīz vienmēr ir zili brīnumi.

  ja nepieciešams, varu vienmēr kādam izlīdzēt ar padomu. vai varbūt pat izveidot tēmu.

 6. Maksas tēmas iesaku vienmēr vispirms kādā Krievijas saitā nozagt un patestēt uz topošā projekta. Vienam čomakam meklējām kko baigi krutu, atradām par maksu, par laimi šis uzdūrās kur varēja viņas “notestēt”. Mī un žē, kas izrādījās par sūdiem salīdzinājumā ar sasolītajiem screenshotiem :D

  Morāle tāda, vispirms dabū patestēt pirms pirkt.

 7. input type=”hidden” name=”encrypted” value=”—–BEGIN PKCS7—–MIIHPwYJKoZIhvcNAQcEoIIHMDCCBywCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYCKzEzGtE/rJ1W8i1zQN63j7k1Qg2avs1roocIiIN3WZL9WFWWzwT+6id674WGjZzmmd2kdRrajlVk7LAChid+dvHYvVOiTn+vK7MOwvHMfAUkmXEO58s2RWeEpuzOVh7R6gSYNkabFkt/nPoVdcOGRILBkX0WF3+qXZVww8sx9HjELMAkGBSsOAwIaBQAwgbwGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIRB5PiJpY0hKAgZj1dVIrqwP3Ppk/cMoV2AqRmFrzUx6I4VW1KWksoC1rJADZrc13CuPjZXo7BA3qgZ0qgAmh4fvgXoPAO59jWB2VaQASaK6To0H1SP2OZnFlj0FzciMgktEtK7Smp8SSk4fA+RxdoWslyWcediSwZyilKVqHwKF2sLY/HiA+rotp0befigZDoUhi/eAvkUyi25b+QDezaG9SeqCCA4cwggODMIIC7KADAgECAgEAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbTAeFw0wNDAyMTMxMDEzMTVaFw0zNTAyMTMxMDEzMTVaMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAwUdO3fxEzEtcnI7ZKZL412XvZPugoni7i7D7prCe0AtaHTc97CYgm7NsAtJyxNLixmhLV8pyIEaiHXWAh8fPKW+R017+EmXrr9EaquPmsVvTywAAE1PMNOKqo2kl4Gxiz9zZqIajOm1fZGWcGS0f5JQ2kBqNbvbg2/Za+GJ/qwUCAwEAAaOB7jCB6zAdBgNVHQ4EFgQUlp98u8ZvF71ZP1LXChvsENZklGswgbsGA1UdIwSBszCBsIAUlp98u8ZvF71ZP1LXChvsENZklGuhgZSkgZEwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tggEAMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAgV86VpqAWuXvX6Oro4qJ1tYVIT5DgWpE692Ag422H7yRIr/9j/iKG4Thia/Oflx4TdL+IFJBAyPK9v6zZNZtBgPBynXb048hsP16l2vi0k5Q2JKiPDsEfBhGI+HnxLXEaUWAcVfCsQFvd2A1sxRr67ip5y2wwBelUecP3AjJ+YcxggGaMIIBlgIBATCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwCQYFKw4DAhoFAKBdMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTEwMDMyNzEyMDg1MFowIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFOzkHGFsai7ayO75K13Gv6qdOUtpMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIGAQbVNe+Tc9JDYwJ6laY6xqq0/JLqQlPM+nrACA/z+S9IShea8+XWJ/Qg0wkx8cTvrKqFWR2UhqjKo9Z42ipbwQWdhfVW1q1JlRwVeU8Uhp50GNIsKh0ArzAv/idbCs4nOUMP7C/pPciPLQAfVF7uqZGM+nDh29ruA4oua+ELhs00=—–END PKCS7—–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *