Miks Latvis

Draugiem grupa

Iepazinos ar Draugiem.lv blakus uzņēmumiem un idejām, kuras viņi virza – draugiemgroup.com.

Prieks, ka viņi ir radījuši vidi, kurā tiek virzītas jaunas idejas un moderni tehnoloģiskie risinājumi. Par dažiem viņu projektiem un uzņēmumiem jau biju dzirdējis iepriekš, bet šāds apkopojums atstāj spēcīgu iespaidu.