Miks Latvis

Draugiem grupa

Iepazinos ar Draugiem.lv blakus uzņēmumiem un idejām, kuras viņi virza – draugiemgroup.com.

Prieks, ka viņi ir radījuši vidi, kurā tiek virzītas jaunas idejas un moderni tehnoloģiskie risinājumi. Par dažiem viņu projektiem un uzņēmumiem jau biju dzirdējis iepriekš, bet šāds apkopojums atstāj spēcīgu iespaidu.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *