Iznākusi jauna mana otra mīļākā mūzikas atskaņotāja Foobar2000 versija ar kārtas numuru 0.9.3.1. Es gan biju palaidis garām arī 9.3 :), nekas liels jau arī nav mainījies. Pagaidām vēl palietošu 9.2, kamēr man nomainīs kompi darbā. (Ja tas notiks tik drīz kā cerēts)

Versijā izlabotas šādas no 9.3 kļūdas :
* Fixed various cosmetic glitches that made it into 0.9.3 release
* Fixed high CPU usage on track change bug

Lejupielādēt varam šeit, par šito uzzināju no dreimaņa.

Redz ko es vispār biju palaidis garām:

0.9.3

 

  • New file properties dialogs
  • Speex decoding support, rewritten Ogg Vorbis / Ogg FLAC support
  • “File Operations / Delete File(s)” now uses Recycle Bin
  • Better integration of information lookup (freedb etc) components with Audio CD ripping UI
  • Option to ReplayGain-scan converter output after conversion
  • CDDA extraction bug fixes / improvements
  • Improved “Open Audio CD” dialog
  • Various progress dialogs no longer block UI
  • Changed Media Library new item tracking behaviors
  • Fixed low-samplerate LC AAC files mis-reported as HE AAC
  • Improved compatibility with Windows Vista
  • Various cosmetic changes
  • Other minor bug fixes