New Latvia's army uniform I Jaunā Latvijas armijas forma