Vai zināt tādu vietu internetā, kurā var sarakstīt visvisādas lietas un visi tām ticēs uz vārda, kā bībelei? Es laikam zinu tādu vietu – tā tiek saukta par wikipēdiju. To veido vairāki miljoni tūtiņi un pāris lietpratēji. Visi atsaucas uz wikipēdiju kā informācijas avotu, lai gan pati wikipēdija dažreiz nemēdz atsaukties uz citiem informācijas avotiem, tādejādi pasludinot tajā pausto informāciju par patiesiem faktiem.

Lūk kārtējais pierādījums kāpēc nevajadzētu akli ticēt wikipēdijā lasītajam, kur nu vēl internetā kā tādā.

24 gadus vecs students bārstījies ar savām zināšanām uzdodoties par cienījamu profesoru, tādejādi nepelnīti iegūstot sev lielāku vārda svaru, nekā tam būtu jābūt. Vairāk lasiet BBC News – Fake professor in Wikipedia storm.