Unazukina maģisko talonu iegūšanai vajadzēja atbildēt uz trim vienkāršiem jautājumiem:

  1. Kas ir unazukinu dzimtene? – Japāna
  2. Kur parasti dzīvo unazukini? – Mežos zem lielām sēnēm.
  3. Vai Jāņos līs? – Jā protams, ka līs, bet no otras puses Mārīte teica, ka nelīs, tāpēc pareizas ir abas atbildes. :)

Un tā nu es saņēmu divas pilnīgi precīzas atbildes un nolēmu abiem atbilžu iesūtītājiem uzdāvināt pa talonam. Pirmais precīzu (un lakonisku) atbildi iesūtīja Papuass. Otra pareizā atbilde bija daudz izsmeļošāka un to atsūtīja Uldis – cilvēks, kura “dzīve arī ir pilna ar visādām “jā” un “nē” situācijam.  Apsveicu viņus un ceru, ka unazukins viņiem palīdzēs atrisināt visas “jā” un “nē” problēmas.