Sveiki, topošie IT studenti!

Manā rīcībā ir nonākusi pietiekami interesanta informācija par iespēju iegūt stipendiju pirmajam mācību gadam IT nozarē.

Pats atceros, ka mans pirmais (personīgais) nopirktais dators bija komplektēts “Laika mašīnā” un to nopirku par valsts piešķirto stipendiju.

Latvijas valsts iestādes (minētas zemāk) rīko stipendiju konkursu 12.klašu skolēniem, kuri vēlas studēt informācijas tehnoloģiju studiju bakalaura programmās Latvijas augstskolās. Vienas stipendijas vērtība ir 1000Ls un to konkursa kārtībā būs iespēja iegūt 15 stipendiātiem (pa trim no Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales novadiem un Rīgas). Stipendija tiks piešķirta pirmā mācību gada garumā, 100 Ls katru mēnesi.

Ja pavērosiet konkursu rezultātus LV augstskolās noteikti pamanīsiet, ka visi cīnās, lai studētu humanitārās zinātnes, taču IT sfērai netiek pievērta pietiekami liela vērība. Šāda stipendija ir veids, kā valsts vēlas piesaistīt jaunus un spējīgus cilvēkus IT studijām.

Papildus noteikumi tālāk:

Pieteikšanās stipendijai notiek līdz š.g.15.maijam, pretendentam nepieciešams iesniegt CV, pirmā pusgada liecības kopiju, pieteikumu, kurā jāpamato studiju izvēle, jāapraksta, ko vēlas sasniegt un kāda ir izglītības loma skolēna dzīvē, un kādēļ pretendē uz stipendiju (apjoms 300-500 vārdi). Var pievienot ieteikuma vēstuli no skolotāja (tiks uzskatīta par priekšrocību).

Pieteikums stipendiju konkursam jāiesniedz Latvijas Izglītības fonda birojā – (Kuldīgas ielā 45b, Rīgā, LV-1086) vai pa e-pastu stipendija@dpa.lv līdz 2008.gada 15.maijam. Papildus informācija pa tālr. 67067765, www.dpa.lv/stipendija vai www.izm.gov.lv. Mājas lapā atrodams saraksts ar augstskolām un studiju programmām, kurās var pieteikties skolēni, kas vēlas studēt IT.

Stipendiju konkursu organizē Latvijas Izglītības fonds sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un DPA.