Miks Latvis

Grāvis

Arī vienkāršs grāvis var būt izskatīgs.